Thứ Tư, ngày 18/07/2018 20:05 PM (GMT+7)

Lào Cai: Đưa thông tin về vùng dân tộc

author Thứ Năm, ngày 30/08/2012 05:12 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Trước mắt, tỉnh Lào Cai sẽ tiến hành xây dựng mới các trạm truyền thanh tại các xã chưa có trạm truyền thanh, đảm bảo đến hết năm 2012, 164 xã, phường, thị trấn có trạm truyền thanh.

   

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai: Giai đoạn 2012-2015, sẽ có các dự án hỗ trợ thiết bị nghe - xem các chương trình truyền hình cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số; triển khai có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012-2015.

Xem bình luận