Thứ Hai, ngày 10/12/2018 02:24 AM (GMT+7)

Nghệ An: Gần 85% số xã phê duyệt xong quy hoạch

author Chủ Nhật, ngày 27/05/2012 04:56 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Nghệ An, đến nay toàn tỉnh đã có 369/435 xã phê duyệt xong quy hoạch NTM, đạt 84,8%.

   

Số xã hoàn thành đồ án quy hoạch chung đã được thẩm định là 16 xã, còn 50 xã đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến nhân dân.

Dự kiến đến tháng 6 tới, Nghệ An sẽ hoàn thành 100% quy hoạch các xã. Bên cạnh đó, Nghệ An cũng quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về xây dựng NTM.

Xem bình luận