Thứ Hai, ngày 23/07/2018 11:31 AM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 13/05/2014 09:09 AM (GMT+7)

Ninh Thuận: Cho vay 300 triệu đồng chăm sóc vườn nho

Hội nông dân (ND) tỉnh cùng Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ ND, Hội ND huyện Ninh Hải vừa tổ chức giải ngân 300 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ ND tỉnh cho 15 hộ ND ở khu phố Khánh Sơn 2, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải thực hiện Dự án “Chăm sóc vườn nho”.

   
Cụ thể: 3 hộ vay 15 triệu đồng/hộ, 3 hộ vay 25 triệu đồng/hộ và 9 hộ vay 20 triệu đồng/hộ. Thời gian thực hiện dự án 1 năm.

Đây là mô hình ND liên kết sản xuất nho tươi theo hướng thị trường, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật.
Theo Xuân Nông (Xuân Nông)
Xem bình luận