Thứ Sáu, ngày 18/01/2019 00:18 AM (GMT+7)

Ninh Thuận: Hỗ trợ khai hoang, phục hóa ruộng bậc thang

author Thứ Hai, ngày 07/05/2012 05:55 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - 17 tỷ đồng là kinh phí huyện Bác Ái hỗ trợ 2.953 hộ khai hoang, phục hóa tạo ruộng bậc thang, với tổng diện tích 1.969,48ha từ năm 2009 - 2011.

   

Trong đó, thực hiện khai hoang 608,78ha, phục hóa 413,32ha, tạo ruộng bậc thang 947,38ha.

Người dân tham gia khai hoang và tạo ruộng bậc thang để sản xuất được hỗ trợ 10 triệu đồng/ha, phục hóa được hỗ trợ 5 triệu đồng/ha. Nguồn kinh phí này thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Xem bình luận