Thứ Năm, ngày 13/12/2018 06:28 AM (GMT+7)

Quảng Nam: 80% xã đạt dưới 5 tiêu chí

author Thứ Ba, ngày 04/09/2012 06:13 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm này số xã trên địa bàn đạt dưới 5 tiêu chí là 169 xã (chiếm 80%), giảm 13 xã so với thời điểm cuối năm 2010.

   

Số xã đạt từ 5 - 7 tiêu chí là 30 xã (chiếm 14%); số xã đạt từ 8 - 9 tiêu chí là 8 xã (chiếm 3,80%); số xã đạt từ 10 - 11 tiêu chí là 4 xã (chiếm 1,9 %); số xã đạt 12 - 14 tiêu chí là 1 xã (chiếm 0,5%); và số xã đạt 18 tiêu chí là 1 xã (chiếm 0,5%). Hiện đã có 200/213 xã triển khai lập Đề án NTM (trong đó có 103 xã đã được phê duyệt).

Ngoài ra, có 74/213 xã triển khai lập phương án phát triển sản xuất và có 84 mô hình phát triển sản xuất đang triển khai. Trong đó, nhiều mô hình phát triển sản xuất được nhân rộng. Tỉnh Quảng Nam đang triển khai 6 cánh đồng mẫu trong vụ hè thu năm 2012 ở các huyện Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn.

 quang nam: 80% xa dat duoi  5 tieu chi hinh anh 1
Đoàn viên, thanh niên cùng người dân chung sức xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Từ chương trình NTM, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ lãi suất vay cho nông dân mua máy nông cụ, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng để tạo nên những cánh đồng có thu nhập cao. Quảng Nam hỗ trợ đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng lao động ở vùng nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Gặp - Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu xây dựng NTM Quảng Nam cho biết: “Nhiều địa phương thật sự đổi thịt thay da từ chương trình này. Chúng tôi tin tưởng là chương trình sẽ thành công. Trước mắt, đến cuối năm 2015, tỉnh Quảng Nam sẽ có 50/213 xã hoàn thành đủ các tiêu chí xây dựng NTM”.

Xem bình luận