Thứ Tư, ngày 18/07/2018 16:20 PM (GMT+7)

Quảng Nam: Đầu tư lớn cho nước sạch nông thôn

author Thứ Sáu, ngày 24/08/2012 05:35 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo UBND tỉnh Quảng Nam, từ giai đoạn 2012-2015, sẽ có 90% số dân nông thôn trong tỉnh được cấp nước hợp vệ sinh.

   

Số lượng tối thiểu được cấp là 85 lít/người/ngày đối với nông thôn và 120 lít/người/ngày đối với đô thị; có 45% tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt theo tiêu chuẩn; phấn đấu 75% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh... Dự toán tổng kinh phí triển khai thực hiện đề án này hơn 334 tỷ đồng.

 

Xem bình luận