Thứ Bảy, ngày 21/07/2018 22:49 PM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 28/11/2013 10:19 AM (GMT+7)

Quảng Ngãi: Tập huấn kỹ năng hoà giải ở cơ sở

Từ 26.11 đến 1.12, Hội nông dân tỉnh mở lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng công tác hội và công tác khiếu nại tố cáo. 80 cán bộ hội ở 14 huyện, thành phố và một số cán bộ hội chủ chốt ở các xã điểm thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ tham dự.

   
Tại lớp tập huấn, các cán bộ hội được trang bị kiến thức về Luật Khiếu nại, tố cáo; kỹ năng, phương pháp hoà giải ở cơ sở và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nông dân; một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội về phát triển kinh tế - xã hội…

Đây là lớp bồi dưỡng cán bộ hội thứ 3 Hội nông dân tỉnh mở trong năm 2013.
Theo Đồng Xuân (Đồng Xuân)
Xem bình luận