Thứ Ba, ngày 11/12/2018 21:50 PM (GMT+7)

Quảng Ngãi: Triển khai giảm nghèo ở 6 huyện miền núi

author Thứ Hai, ngày 07/05/2012 05:19 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững tại 6 huyện miền núi giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020.

   

6 huyện miền núi này bao gồm: Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ.

Mục tiêu đề án đặt ra là phấn đấu hằng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5-7%. Tổng mức đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2011-2015 cho 6 huyện miền núi này khoảng 16.000 tỷ đồng.

Xem bình luận