Thứ Sáu, ngày 22/06/2018 18:56 PM (GMT+7)

Tập trung tuyên truyền 5 nội dung lớn

authorĐông Hoàng Thứ Hai, ngày 29/08/2016 07:04 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BTV T.Ư Hội NDVN), Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý vừa ký ban hành Công văn số 156-HD/HNDTW về việc hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14.10.1930-14.10.2016).

   

Theo đó, BTV T.Ư Hội NDVN yêu cầu BTV Hội ND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp tại địa phương tổ chức tốt 5 nội dung tuyên truyền trọng tâm.

Thứ nhất, Hội ND các tỉnh, thành phố tập trung tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội NDVN 86 năm qua, nhấn mạnh đến kết quả nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội NDVN; những mục tiêu, định hướng cụ thể trong hoạt động hội và phong trào ND từ nay đến hết nhiệm kỳ 2013-2018…

 tap trung tuyen truyen 5 noi dung lon hinh anh 1

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ ND, trong đó có hỗ trợ lãi suất mua máy nông nghiệp là 1 trong những thế mạnh của Hội ND tỉnh Hải Dương.  Ảnh: Phương Đông

Thứ 2, tuyên truyền và hướng dẫn cán bộ, hội viên, ND thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị) gắn với các Nghị quyết chuyên đề của Đảng, cuộc vận động lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các cấp hội cần xây dựng các mô hình, điển hình tiêu biểu là các tập thể, cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05 và các nghị quyết, cuộc vận động…

Thứ 3, các cấp hội tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào ND, tập trung vào 3 phong trào thi đua lớn do Hội NDVN phát động, chú trọng các kết quả hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề cho ND.

Thứ 4, kịp thời biểu dương, cổ vũ và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất và cuộc sống, có sức lôi cuốn cán bộ, hội viên, ND noi theo; những kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện các nhiệm vụ của Hội và tổ chức các phong trào thi đua.

Thứ 5, bên cạnh công tác tuyên truyền, Hội ND các cấp cần chú trọng nắm bắt tình hình diễn biến tâm tư, nguyện vọng và dư luận của cán bộ, hội viên, ND. Qua đó, các cấp hội phát hiện sớm tình hình, chủ động tham mưu và đề xuất các giải pháp nhằm định hướng dư luận, tham gia xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc của hội viên, ND, góp phần ổn định tư tưởng, đời sống cho cán bộ, hội viên, ND…

Xem bình luận