Thứ Sáu, ngày 14/12/2018 12:20 PM (GMT+7)

Thanh Hóa: Trồng mới thêm hơn 1.300ha cao su

author Thứ Năm, ngày 06/09/2012 05:10 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Năm 2012, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu trồng mới 2.500ha cao su, trong đó cao su tiểu điền là 2.100ha, cao su đại điền là 400ha.

   

8 tháng qua, toàn tỉnh Thanh Hóa đã trồng mới được 1.318ha cao su, đạt 53% kế hoạch. Một số địa phương, đơn vị có kết quả trồng cao su đạt cao như: Huyện Như Xuân trồng 315,8/800ha, Thường Xuân trồng 225/200ha, Ngọc Lặc trồng 220/420ha, Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa trồng 220/400ha...

Thời gian tới, Sở NNPTNT Thanh Hóa cùng với các đơn vị, địa phương sẽ tập trung chuẩn bị nguồn giống; mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cao su.

Xem bình luận