Thứ Bảy, ngày 21/07/2018 18:35 PM (GMT+7)

Thừa Thiên - Huế: Tỷ lệ số xã hoàn thành tiêu chí cao

author Thứ Ba, ngày 30/10/2012 05:17 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh, đến hết tháng 9, Thừa Thiên - Huế có tỷ lệ số xã hoàn thành các tiêu chí đạt mức cao so với cả nước.

   

Hiện Thừa Thiên - Huế có 47 phường và 105 xã, trong đó có 92 xã được quy hoạch xây dựng NTM. Từ năm 2010 đến 2012, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng khu vực nông thôn của tỉnh đạt trên 520 tỷ đồng. Đến nay, Thừa Thiên- Huế đã cơ bản hoàn thành quy hoạch xã NTM, trong đó phê duyệt quy hoạch 84/92 xã và 8 quy hoạch còn lại đã hoàn thành hồ sơ, đang được thẩm định.

Đến nay, Thừa Thiên - Huế có tỷ lệ số xã hoàn thành các tiêu chí đạt mức cao so với cả nước, cụ thể: Có 2 xã đạt 15 tiêu chí; 5 xã đạt 12 - 14 tiêu chí; 15 xã đạt 10 - 11 tiêu chí; 41 xã đạt 8 - 9 tiêu chí; 29 xã đạt 5 - 7 tiêu chí.

Xem bình luận