Chủ Nhật, ngày 20/01/2019 09:56 AM (GMT+7)

Trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS

author Thứ Hai, ngày 15/10/2012 05:12 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Dự thảo về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020, đang được Bộ Tư pháp lấy ý kiến nhân dân.

   

Theo dự thảo, đối tượng thụ hưởng chính sách gồm người nghèo, đồng bào DTTS và người được trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật. Địa bàn áp dụng là các xã nghèo không thuộc các huyện nghèo; xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã biên giới và xã an toàn khu.

Các đối tượng nói trên được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, gồm: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Dự toán ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý là 55,3 tỷ đồng/năm, 338,9 tỷ đồng cho cả giai đoạn.

Xem bình luận