Thứ Hai, ngày 21/01/2019 22:54 PM (GMT+7)

Trực Ninh (Nam Định): Huy động vốn mới đạt 10%

author Thứ Tư, ngày 05/09/2012 04:56 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Trực Ninh (Nam Định), đến tháng 8.2012, tổng số vốn huy động để xây dựng NTM của huyện mới đạt gần 159,4 tỷ đồng.

   

Trong đó vốn ngân sách nhà nước 44,6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 61,4 tỷ đồng, doanh nghiệp đóng góp 32,4 tỷ đồng, vốn tín dụng 21 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng vốn huy động xây dựng NTM hiện chỉ bằng 10% số vốn theo đề án được duyệt (159,4/1.590 tỷ đồng).

Xã Trực Nội huy động được nguồn vốn cao nhất, đạt 57,2% tổng vốn đề án dự toán; xã Trực Hưng đạt 20,2%; các xã còn lại huy động được rất ít so với dự toán của đề án. Nguyên nhân là do trong điều kiện suy thoái kinh tế, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên đóng góp của doanh nghiệp và người dân không nhiều...

Xem bình luận