Chủ Nhật, ngày 23/09/2018 04:18 AM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 27/05/2014 08:52 AM (GMT+7)

Tuyên Quang: Hơn 95% số hộ nông thôn có điện lưới

Theo UBND tỉnh, đến nay, tất cả 141 xã, phường trong tỉnh Tuyên Quang đều có điện lưới quốc gia; trong đó có 129 xã vùng nông thôn.

   
Số thôn có điện lưới quốc gia là 2.031/2.095, đạt 96,94%; số hộ sử dụng điện lưới quốc gia là 186.367/194.274 (đạt 95,23%).

Trong đó, số hộ nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia là 157.720/165.627, đạt 95,23%.
Theo Tráng Đinh Minh (Tráng Đinh Minh)
Xem bình luận