Thứ Ba, ngày 26/06/2018 01:11 AM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 21/01/2014 10:45 AM (GMT+7)

Tuyên Quang: Thêm 270 hộ nghèo xoá được nhà tạm

Kết thúc năm 2013, tỉnh Tuyên Quang có thêm 270 hộ gia đình trong diện nghèo được hỗ trợ xoá nhà tạm với tổng kinh phí trên 8,3 tỷ đồng.

   
 Làm nhà sàn bằng cột bê tông đang được triển khai trong chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo của tỉnh (Nguồn ảnh: TTV)
Làm nhà sàn bằng cột bê tông đang được triển khai trong chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo của tỉnh (Nguồn ảnh: TTV)

Nguồn vốn được huy động từ sự đóng góp của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và Quỹ "Vì người nghèo" của địa phương.
Theo Minh Ngọc (Minh Ngọc)
Xem bình luận