Thứ Năm, ngày 24/01/2019 05:12 AM (GMT+7)

Tuyên Quang: Tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT

author Thứ Ba, ngày 22/05/2012 04:46 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Hội Nông dân Tuyên Quang và Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2012.

   

Tham gia hội nghị có 80 đại biểu là uỷ viên Ban Chấp hành Hội ND cơ sở, chi hội trưởng ND, người tham gia bán đại lý bảo hiểm ở cơ sở; hộ sản xuất kinh doanh giỏi có nhiều điều kiện mua BHXH tự nguyện.

Mục đích của hội nghị là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ cơ sở hội với công tác BHYT, BHXH tự nguyện, qua đó giúp hội viên, nông dân trên địa bàn toàn tỉnh hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của hai loại hình bảo hiểm này. Mục tiêu của Tuyên Quang là đến năm 2014 thực hiện BHYT toàn dân, tiến tới 100% hội viên Hội ND tham gia BHYT.

Xem bình luận