Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 09:22 AM (GMT+7)

Bảng lương giáo viên năm 2020

authorHạ Anh Thứ Ba, ngày 03/12/2019 09:25 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Trong năm 2020, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng lên mức 1.600.000 triệu đồng/tháng, trong đó có giáo viên. Điều này sẽ tạo nên sự thay đổi lớn trong bảng lương của giáo viên. Dưới đây là bảng lương của giáo viên trong năm 2020.

   

Hiện nay, mức lương cơ sở của giáo viên nói riêng và các cán bộ, công chức, viên chức là 1.490.000 đồng/tháng.

Mức lương của giáo viên được tính theo công thức: Lương = Lương cơ sở x hệ số lương hiện hưởng

Tháng 11/2019 vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Theo đó, từ 1/7/2020 trở đi với mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng/tháng .

Như vậy mức lương của giáo viên trong năm 2020 sẽ có sự thay đổi như sau:

Bảng lương giáo viên năm 2020

Đơn vị: đồng

Nhóm ngạch Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Giáo viên trung học cao cấp

Hệ số lương

4

4.34

4.68

5.02

5.36

5.7

6.04

6.38

Tiền lương từ 1/12/2019 đến 30/6/2020 5.960.000 6.466.000

6.973.200

7.479.800 7.986.400 8.493.000 8.999.600 9.506.200

Tiền

lương

từ

1/7/

2020

6.400.000

6.944.000

7.488.000

8.032.000

8.576.000

9.120.000

9.664.000

10.210.000

Giáo viên trung học

Hệ

số

lương

2.34

2.67

3

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Tiền

lương

từ

1/12/

2019 đến 30/6/

2020

3.486.600 3.978.300 4.470.000 4.961.700 5.453.400 5.945.100 6.436.800 6.928.500 7.420.200

Tiền lương từ 1/7/2020

3.744.000

4.272.000

4.800.000

5.328.000

5.856.000

6.384.000

6.912.000

7.44.000

7.968.000

Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2)

Hệ số lương

2.1

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Tiền lương từ 1/12/ 2019 đến 30/6/ 2020

3.129.000 3.590.900 4.052.800 4.514.700 4.976.600 5.438.500 5.900.400 6.362.300 6.824.200 7.286.100

Tiền lương từ 1/7/ 2020

3.360.000

3.856.000

4.352.000

4.848.000

5.344.000

5.840.000

6.336.000

6.832.000

7.328.000

7.824.000

Giáo viên tiểu học

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Tiền lương từ 1/12/2019 đến 30/6/2020

2.771.400 3.069.400 3.367.400 3.665.400 3.963.400 4.261.400 4.559.400 4.857.400 5.155.400 5.453.400 5.751.400 6.049.400

Tiền lương từ 1/7/2020

2.976.000

3.296.000

3.616.000

3.936.000

4.256.000

4.576.000

4.896.000

5.216.000

5.536.000

5.856.000

6.176.000

6.496.000

Giáo viên mầm non 

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Tiền lương từ 1/12/2019 đến 30/6/2020

2.771.400

3.069.400

3.367.400

3.665.400

3.963.400

4.261.400

4.559.400

4.857.400

5.155.400

5.453.400

5.751.400

6.049.400

Tiền lương từ 1/7/2020

2.976.000

3.296.000

3.616.000

3.936.000

4.256.000

4.576.000

4.896.000

5.216.000

5.536.000

5.856.000

6.176.000

6.496.000

Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn

Hệ số lương

1.65

1.83

2.01

2.19

2.37

2.55

2.73

2.91

3.09

3.27

3.45

3.63

Tiền lương từ 1/12/2019 đến 30/6/2020

2.458.500 2.726.700 2.994.900 3.263.100 3.531.300 3.799.500 4.067.700 4.335.900 4.604.100 4.872.300 5.140.500 5.408.700

Tiền lương từ 1/7/2020

2.640.000

2.928.000

3.216.000

3.504.000

3.792.000

4.080.000

4.368.000

4.656.000

4.944.000

5.232.000

5.520.000

5.808.000

Xem bình luận
Toàn nói tới giáo viên, vậy đội ngũ giúp việc khác trong ngành giáo dục ở đâu. VD như NV kế toán,...
Bình luận có 0 phản hồi
mình thấy tội cho mấy bà giáo viên Mầm Non, cả ngày trông giữ, chăm ăn, chăm ngủ, chăm ỉa, chăm đái...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Thời tiết của miền Bắc vào ngày 22/1 (28 Tết Canh Tý 2020) sẽ có...