Thứ Tư, ngày 18/07/2018 06:42 AM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 23/12/2013 11:55 AM (GMT+7)

Hà Lan hỗ trợ Việt Nam xuất khẩu nông sản

Trung tâm Hỗ trợ nhập khẩu từ các nước đang phát triển (thuộc Bộ Ngoại giao Hà Lan) đang thực hiện hoạt động giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nông sản vào EU.

   
Cụ thể, chương trình hỗ trợ đánh giá năng lực doanh nghiệp, đưa ra hướng phát triển, tư vấn giúp chuyên nghiệp hóa tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp.

Tiếp theo đó, CBI giúp nâng cao năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp thông qua hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu của thị trường EU, xây dựng chiến lược xuất khẩu, xây dựng quan hệ với khách hàng…
Theo Thuận Hải (Thuận Hải)
Xem bình luận