Thứ Năm, ngày 19/07/2018 03:37 AM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 25/12/2013 09:51 AM (GMT+7)

Lâm Đồng: Tổng vốn đầu tư đã hơn 1.000 tỷ đồng

Thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, tổng nguồn vốn huy động cho đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh năm 2013 đạt 1.087,78 tỷ đồng.

   
Trong đó, vốn T.Ư chiếm hơn 21,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 41 tỷ đồng; cao nhất là vốn lồng ghép từ các chương trình, đạt 583 tỷ đồng, tiếp đến là nguồn vốn tín dụng 422 tỷ đồng.

Đến nay, Lâm Đồng đã có 12 xã đạt 15/19 tiêu chí, trong đó xã Tân Hội (huyện Đức Trọng) đã được công nhận đạt 19/19 tiêu chí.
Theo V.K.D (V.K.D)
Xem bình luận