Thứ Hai, ngày 21/10/2019 16:54 PM (GMT+7)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể quy trách nhiệm đơn vị ban hành văn bản yếu kém

authorThế Anh Thứ Sáu, ngày 30/08/2019 06:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Chủ trì cuộc họp về về công tác rà soát, đề xuất sửa đổi, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vào chiều ngày 29/8, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị các đơn vị cần đặt chất lượng văn bản lên hàng đầu, quy trách nhiệm đối với các đơn vị ban hành văn bản quy phạm pháp luật không đạt chất lượng.

   

Báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể về công tác rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trịnh Thị Hằng Nga, cho biết thời gian qua, công tác rà soát, sửa đổi, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GTVT được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 bo truong nguyen van the quy trach nhiem don vi ban hanh van ban yeu kem hinh anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu tại cuộc họp.

Năm 2019, Bộ GTVT đã ban hành các Quyết định về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và rà soát, công bố các văn bản hết hiệu lực thi hành. Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, đăng ký với Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, kiến nghị với Bộ Tư pháp, Bộ KHDT, Bộ TB&MT và Văn phòng Chính phủ về các nội dung vướng mắc khi thực hiện các luật. Ngoài ra, thực hiện công tác rà soát, lập danh mục văn bản về các chuyên đề, lĩnh vực; rà soát các bất cập chồng chéo vướng mắc giữa các quy định của pháp luật…

Trong 8 tháng đầu năm 2019, Bộ GTVT đã có 2 văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị định sửa đổi, bổ sung. Các cơ quan, đơn vị đã trình Bộ trưởng 8/9 dự thảo thông tư. Bộ đã ban hành 4 Thông tư, còn 4 Thông tư chưa được ban hành.

Trong 4 tháng cuối năm, số lượng văn bản cần xây dựng là 44 văn bản, Bộ GTVT phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 5 văn bản; các cơ quan, đơn vị phải trình Bộ Trưởng xem xét ban hành 39 thông tư.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng văn bản, Vụ Pháp chế đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng văn bản quan tâm, chủ động lấy ý kiến, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo văn bản để trình lên theo đúng tiến độ…

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại các đơn vị chưa thống nhất dẫn đến tình trạng tiến độ ban hành văn bản còn chậm, chất lượng văn bản chưa đảm bảo.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị Vụ Pháp chế nghiên cứu lại Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT và Thông tư số 47/2017/TT-BGTVT điều chỉnh, bổ sung các nội dung để có một quy trình tương đối chặt chẽ trong công tác xây dựng văn bản QPPL của Bộ GTVT.

Đồng thời, yêu cầu cần nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, từ đó siết chặt, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản của Bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị các đơn vị cần đặt chất lượng văn bản quy phạm pháp luật lên hàng đầu, quy trách nhiệm đối với các đơn vị ban hành văn bản quy phạm pháp luật không đạt chất lượng, không đi vào thực tiễn cuộc sống.

Xem bình luận
Bộ GTVT cần cải tổ nhiều ban ngành
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Báo cáo hợp nhất của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước...
Bản báo cáo dài 21 trang vừa được Thống đốc Lê Minh Hưng gửi đến...
Mặc dù Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng...