Clip: Mô hình nuôi gà đồi ở Yên Thế, Bắc Giang

09:38 - 23 tháng 11, 2011

Dân Việt - Với việc dạy nghề, phát triển vùng chăn nuôi, tập hợp được các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thành một tổ chức có quyền lợi chung, tại huyện Yên Thế, Bắc Giang đã hình thành vùng nuôi gà đồi có tiếng.

Cùng với việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ, nông dân nơi đây đã chung tay xây dựng thương hiệu gà đồi Yên Thế

 

 

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN