Tiền ăn trưa tăng lên 730.000 đồng/tháng

10:42 - 13 tháng 7, 2011

(Dân Việt) - Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, từ 1.1.2012, mức hỗ trợ ăn giữa ca tối đa sẽ tăng từ 620.000 đồng/tháng lên 730.000 đồng/tháng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ đã đệ trình Chính phủ tăng tiền ăn giữa ca tối thiểu cho người lao động lên mức 15.000 đồng/bữa/người, thay cho mức phổ biến hiện nay là 8.000-12.000 đồng/bữa/người.

Riêng doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, từ 1.1.2012, mức hỗ trợ ăn giữa ca tối đa sẽ tăng từ 620.000 đồng/tháng lên 730.000 đồng/tháng.

Hiện nay, Nhà nước không quy định doanh nghiệp phải hỗ trợ tiền ăn giữa ca cho người lao động, ngoại trừ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có quy định được trích không quá 620.000 đồng/tháng (tương đương 23.850 đồng/bữa/người).

Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết các doanh nghiệp đều hỗ trợ tiền ăn giữa ca với mức phổ biến 8.000-12.000 đồng/bữa/người.

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN