Thứ Hai, ngày 23/10/2017 20:44 PM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 18/01/2014 05:39 AM (GMT+7)

An Giang: Hộ SXKD giỏi phải tạo việc làm cho ND

Hội ND tỉnh vừa ban hành tiêu chuẩn hộ ND và tập thể đạt chuẩn SXKD giỏi năm 2014. Đối với hộ SXKD giỏi các cấp, ngoài tiêu chí chung về sản xuất, kinh doanh mỗi hộ phải giúp đỡ các hộ khó khăn, tạo việc làm cho lao động nông thôn.

   
Cụ thể, hộ SXKD giỏi cấp cơ sở, hàng năm tạo thêm việc làm mới cho ít nhất 10 lao động, giúp đỡ 1 hộ khó khăn. Cấp huyện, thị hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm cho ít nhất 20 lao động, giúp 7 lao động có việc làm; hộ SXKD giỏi cấp tỉnh, hàng năm hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm cho ít nhất 25 lao động, giúp 15 lao động có việc làm...
Theo Nam Phương (Nam Phương)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Những ngày qua, vùng chăn nuôi heo (lợn) lớn nhất tỉnh Đồng Nai là...
Đánh giá về diễn biến của, giá lợn hôm nay (23.10), Ban Chỉ đạo...
Trước xu thế các loại thủy sản nuôi đầu ra không ổn định, trúng sản...