Thứ Bảy, ngày 28/03/2020 15:51 PM (GMT+7)

Gần 2,2 triệu hộ nghèo được tiếp vốn chính sách

authorThu Hà Thứ Hai, ngày 17/02/2020 05:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Năm 2019 là một năm thành công của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) với doanh số cho vay lớn nhất từ trước tới nay, đạt 72.814 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước.

   

Phóng viên Báo NTNN đã có cuộc trao đổi với bà Trần Lan Phương (ảnh nhỏ) - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, xung quanh vấn đề này.

Hơn 36.000 học sinh, sinh viên hỗ trợ

Xin bà cho biết những kết quả nổi bật năm 2019 của Ngân hàng CSXH khi thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội?

- Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban ngành trung ương, năm 2019 hoạt động của Ngân hàng CSXH đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Năm 2019, Ngân hàng CSXH có doanh số cho vay lớn nhất từ trước tới nay, đạt 72.814 tỷ đồng, tăng trên 10.735 tỷ đồng so với năm 2018.

Nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm đã giúp cho gần 2,2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; hơn 266.000 lao động có việc làm; hơn 36.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; trên 1,2 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; gần 20.000 căn nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Đến hết năm 2019 tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH đạt 206.805 tỷ đồng, tăng gần 19.013 tỷ đồng so với 31.12.2018, với trên 6,5 triệu hộ đang có dư nợ. Với nguồn vốn tăng thêm đó Ngân hàng CSXH dành 66% cho chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm qua đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhưng nợ quá hạn chiếm tỷ lệ rất thấp. Đến 31/12/2019, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.435 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,69% tổng dư nợ. Điều đó chứng tỏ, chất lượng tín dụng được đảm bảo, quy trình cho vay và đối tượng cho vay được thực hiện nghiêm túc, vốn cho vay được cộng đồng người nghèo sử dụng hiệu quả, tạo niềm tin lớn trong xã hội.

Một điểm nhấn nữa trong năm 2019 của Ngân hàng CSXH Ngân hàng CSXH thực hiện tốt việc tổ chức giao dịch tại 10.853 Điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND cấp xã để phục vụ tốt và tiết giảm chi phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Bên cạnh đó, công tác phối kết hợp với các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương được nâng cao. Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động đạt chất lượng tốt và khá đạt trên 93%; việc xác định đối tượng vay vốn và thực hiện quy trình cho vay được thực hiện nghiêm túc.

Vậy năm 2019 hoạt động chuyển vốn ủy thác từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng CSXH được thực hiện như thế nào, thưa bà?

- Năm 2019, Ngân hàng CSXH đã tích cực tham mưu với các bộ, ban, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 nhằm đánh giá kết quả đạt được và đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, cấp ủy, chính quyền 63 tỉnh, thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 đảm bảo đúng tiến độ, nội dung theo kế hoạch.

Năm 2019 được đánh giá là năm mà mà các địa phương chuyển vốn từ ngân sách sang Ngân hàng CSXH theo Chỉ thị 40 thành công nhất. Cụ thể, riêng trong năm 2019, tăng trưởng nguồn vốn ủy thác địa phương đạt 3.634 tỷ đồng so với cuối năm 2018, nâng tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương trên toàn quốc đến 31/12/2019 đạt 15.443 tỷ đồng Đây là một con số thể hiện sự quan tâm, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động chính sách xã hội.

 gan 2,2 trieu ho ngheo duoc tiep von chinh sach hinh anh 1

Từ nguồn vốn vay ưu đãi Ngân hàng CSXH, nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đầu tư chăn nuôi trâu hiệu quả. (ảnh: Thu Hà)

Quyết định nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo lên 100 triệu đồng/hộ - Đây là điều nông dân hết sức mong chờ và phấn khởi. Vậy, việc này trong năm 2019 được Ngân hàng CSXH triển khai ra sao và có tác động gì đối với các hộ nghèo?

- Từ ngày 1/3/2019, Ngân hàng CSXH nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay. Đồng thời, nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn.

Tính đến 31/12/2019: Tổng doanh số cho vay nâng mức là 42.157 món vay, với số tiền 3.066 tỷ đồng đồng, trong đó: Cho vay mới đến 100 triệu đồng/hộ: 12.310 món vay, số tiền 1.231 tỷ đồng. Cho vay bổ sung nâng dư nợ đến 100 triệu đồng/hộ: 3.727 món vay, số tiền 194 tỷ đồng.

Việc cho vay nâng mức và nâng thời hạn cho vay là chủ trương đúng đắn của Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH, Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH, được chính quyền địa phương và người dân đánh giá cao, đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ đồng bào DTTS theo QĐ 2085 được vay vốn theo nhu cầu của phương án sản xuất kinh doanh, được đáp ứng vốn kịp thời để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần hạn chế tín dụng đen tại các địa phương.

Nâng cao chất lượng tín dụng ưu đãi 

Đến hết năm 2019 tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH đạt 206.805 tỷ đồng, tăng gần 19.013 tỷ đồng so với 31/12/2018, với trên 6,5 triệu hộ đang có dư nợ. 

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Ngân hàng CSXH sẽ tập trung thực hiện những giải pháp cốt lõi nào để nâng cao chất lượng tín dụng ưu đãi thưa bà?

- Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của Ngân hàng CSXH đó là tập trung thực hiện tốt chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, Ngân hàng CSXH chủ động tham mưu cho Chính phủ, các bộ, Ban, ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư và Quyết định số 401 của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng CSXH và các bộ, ngành có liên quan tổ chức tổng kết chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng Chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH thực hiện tốt kế hoạch tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ đảm bảo chất lượng phục vụ hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Năm 2020, Ngân hàng CSXH sẽ tiếp tục làm tốt công tác tập trung khơi tăng nguồn lực, trong đó, quan tâm tới nguồn vốn nhận ủy thác của các địa phương, đẩy mạnh huy động tiền gửi tại điểm giao dịch xã và nhận tiền gửi của thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng, đảm bảo khả năng thanh khoản của toàn hệ thống.

Xin cảm ơn bà!

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

DANVIET.VN. Sau nhiều năm ăn nên làm ra nhờ thuần hóa được con dúi...
Giá heo hơi hôm nay 27/3 trên cả nước không có biến động đáng chú ý...
Thịt lợn nhập khẩu về Việt Nam từ đầu năm đến nay đạt khoảng hơn...