Thứ Tư, ngày 18/07/2018 08:40 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 22/11/2013 11:09 AM (GMT+7)

Hà Nội: Sơ kết 3 năm Chương trình 02 đến từng thôn, xã

Ban chỉ đạo Chương trình 02 – CTr/TU Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân”.

   
Mục đích của đợt sơ kết này là, tổng kết công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới (NTM) tại các xã làm điểm; đánh giá kết quả đạt được theo từng tiêu chí, nêu rõ nguyên nhân đạt và chưa đạt; rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, công tác triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền cũng như các tổ chức đoàn thể của các cấp, các ngành từ thành phố tới các huyện, thị xã, các xã và các thôn bản theo từng nội dung, tiêu chí, cơ chế, chính sách, nguồn lực, phương pháp xây dựng NTM; đề xuất kiến nghị các biện pháp để chỉ đạo diện rộng trong thời gian tới.

Đồng thời, buổi sơ kết cũng là dịp kích thích dồn điền đổi thửa (DĐĐT); kết quả đạt được trong chỉ đạo, vận động tuyên truyền nhân dân, nêu rõ nguyên nhân đạt.

Bộ mặt nông thôn ngoại thành đã nhiều khởi sắc.
Bộ mặt nông thôn ngoại thành đã nhiều khởi sắc.

Về nội dung cần triển khai đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình từ ban chỉ đạo thành phố, ban chỉ đạo huyện, thị xã, ban chỉ đạo và ban quản lý xây dựng NTM ở xã điểm về các nội dung: Công tác tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện, huy động các nguồn lực, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết.

Đợt sơ kết này cũng nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống nông dân” trên địa bàn huyện, thị xã đến hết năm 2013; tổng kết xây dựng mô hình NTM tại các xã làm điểm và tổng kết công tác DĐĐT trên địa bàn TP.Hà Nội.

Cụ thể, nội dung sơ kết đánh giá kết quả xây dựng mô hình NTM tại các xã làm điểm của các huyện, thị xã gồm: Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện theo 5 nhóm với 19 tiêu chí quốc gia về NTM: Tiêu chí đạt, chưa đạt, hiệu quả và tác động bước đầu về chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội, nguyên nhân tồn tại…

Sơ kết đánh giá về cơ chế, chính sách của Nhà nước và của thành phố đã áp dụng. Từ đó rút ra kết luận về mức độ phù hợp, chưa phù hợp, đề xuất và điều chỉnh hoặc ban hành mới trong thời gian tới.

Đánh giá tổng quát kết quả, hạn chế và nguyên nhân từ phương pháp bước đi, cách làm, triển khai tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM từ trên toàn thành phố.

Đề xuất kiến nghị về phương thức triển khai, về cơ chế huy động nguồn lực, chính sách (nhất là cơ chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, cơ chế huy động nguồn lực, chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi…).
Theo Lĩnh Nam (Lĩnh Nam)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Về thôn Liên Trì, xã Yên Hòa, huyện Yên Mô (Ninh Bình) thời điểm...
Cập nhật giá heo hơi (lợn hơi) hôm nay 17/7: Theo ghi nhận của PV,...
Hàng năm cứ vào tháng 3 – 10 dương lịch là thời điểm đồng bào dân...