Thứ Sáu, ngày 26/04/2019 07:38 AM (GMT+7)

Thảo luận nhiều vấn đề nóng về nông dân, nông nghiệp, nông thôn

authorThu Hà Thứ Hai, ngày 01/04/2019 14:47 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Sáng nay (ngày 1.4), tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) đã tổ chức khai mạc Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 2 (khoá VII). Đồng chí Thào Xuân Sùng - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN chủ trì hội nghị.

   

Thảo luận 6 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Năm 2019 là năm tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm Đảng và Nhà nước ta xác định mục tiêu phấn đấu thực hiện vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020), là năm đầu tiên triển khai cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội NDVN. Hội nghị lần thứ 2, BCH T.Ư Hội NDVN khoá VI có nhiệm vụ rất quan trọng.

 thao luan nhieu van de nong ve nong dan, nong nghiep, nong thon hinh anh 1

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích kỹ lưỡng, sâu sắc 6 nội dung đã được thông qua trong chương trình Hội nghị BCH lần thứ 2, khóa VII.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 6 nội dung cụ thể: Tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nă 2019; Tờ trình về thành lập Ban chỉ đạo cụm thi đua và phân công nhiệm vụ các đồng chí uỷ viên Ban Thuờng vụ, uỷ viên BCH T.Ư Hội NDVN khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Dự thảo Quy chế làm việc của BCH T.Ư Hội NDVN khoá VII, nhiệm kỳ 2018- 2023; Dự thảo chuơng trình công tác toàn khoá của BCH T.Ư Hội NDVN khoá VII, nhiệm kỳ 2018- 2023; Đề án về Uỷ ban kiểm tra Hội NDVN các cấp; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN khoá VII.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng cho biết thêm, về công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội NDVN đánh giá đầy đủ và đúng đắn, rút ra 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc và xác định 5 mục tiêu tổng quát, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 22 giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi 14 chỉ tiêu cụ thể nhằm phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

 thao luan nhieu van de nong ve nong dan, nong nghiep, nong thon hinh anh 2

Toàn cảnh Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 2 (khoá VII).

Chủ tịch Thào Xuân Sùng cũng thông báo 5 tin vui về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quý I/2019. Trong đó, một trong những tin vui nhất là qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 10 –NQ/TW của Ban Chấp hành TƯ Đảng khoá XII “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp gia tang ở nhiều lĩnh vực như: Trồng trọt chăn nuôi, thuỷ sản, chế biến nông lâm sản, riêng lĩnh vực chế biến trái cây có 16 doanh nghiệp lớn đầu tư với tổng vốn khoảng 8.700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công cuộc xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại theo phương châm “Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân hưởng” và “ly nông bất ly hương” thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo tiếp cận đa ngành và chuyển dịch năng suất lao động từ nông nghiệp sang nông nghiệp dịch vụ thông qua đẩy mạnh cải cách thể chế, thủ tục hành chính và đổi mới công nghệ đã và đang là động lực động mạnh mẽ.

Đề ra 14 chỉ tiêu thi đua năm 2019

Chủ tịch Thào Xuân Sùng cũng nhấn mạnh việc thành lập Ban chỉ đạo cụm thi đua về công tác Hội và phong trào nông dân cho các đồng chí Thường trực T.Ư Hội làm Trưởng ban chỉ đạo là rất cần thiết. Trong 6 cụm thi đua này, các cụm Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, cụm Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, nhất là vùng Tây Bắc Bộ còn tỷ lệ hộ nghèo rất cao.

“Việc xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo và các thành viên, nguyên tắc và phương thức hoạt động, điều kiện phương tiện làm việc sẽ giúp cho Ban chỉ đạo sâu sát địa phương, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền, gần nông dân và hiểu nông dân. Ban Thường vụ T.Ư Hội đang nghiên cứu, xây dựng hoàn chỉnh tổ chức bộ máy các ban, đơn vị sự nghiệp của cơ quan T.Ư Hội, trong đó có 2 cơ quan Thường trực tại miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam.

 thao luan nhieu van de nong ve nong dan, nong nghiep, nong thon hinh anh 3

Chủ tịch Thào Xuân Sùng tặng Cờ thi đua cho Hội ND các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị các đại biểu dự hội nghị phát huy trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm tập trung phân tích kỹ lưỡng, sâu sắc 6 nội dung đã được thông qua trong chương trình Hội nghị; bảo đảm trong năm 2019, công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục tạo ra những đột phá mới.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Thào Xuân Sùng, các đại biểu đã tập trung thảo luận và hoàn thiện các nội dung quan trọng đã đề ra tại hội nghị BCH lần thứ 2, khóa VII.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn  đã trình bày bản báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, năm 2018 đã có những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội NDVN. Các cấp Hội có nhiều đổi mới sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở; tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân… Vị thế của Hội NDVN được thể hiện rõ là trung tâm và nòng cốt cho các phong trào nông dân. Vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôm mới và vai trò đại diện của Hội trong chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân tiếp tục được phát huy.

 thao luan nhieu van de nong ve nong dan, nong nghiep, nong thon hinh anh 4

Lãnh đạo Hội ND các tỉnh, thành phố ký giao ước thi đua năm 2019.

Năm 2019, Hội NDVN đã đặt ra 14 chỉ tiêu thi đua chủ yếu như: Kết nạp được 240.000 hội viên mới; có 100% chi Hội xây dựng được Quỹ hoạt động của Hội; có 6 triệu hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; có 7,5 triệu hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế và 100% các cấp Hội làm tốt công tác vận động nông dân thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 khoá XII “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”…

Tại Hội nghị, công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và ký giao ước thi đua năm 2019 đã được phát động. Theo đó, năm 2018 có 19 đơn vị Hội ND tỉnh, thành phố nhận Cờ thi đua, 29 đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc và 34 đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng đã phát động thi đua năm 2019 với chủ đề: "Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sang tạo, bứt phá, hiệu quả vì mục tiêu chiến lược phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại” và “ Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”. Chủ tịch yêu cầu Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội ND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, cụ thể hoá các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 2 (khoá VII) được tổ chức trong 2 ngày 1-2.4. Chiều cùng ngày 1.4, hội nghị tiếp tục diễn ra với các nội dung như: Tờ trình về thành lập Ban chỉ đạo thi đua Cụm thi đua và phân công nhiệm vụ các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Dự thảo Quy chế làm việc của BCH T.Ư Hội NDVN khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Dự thảo chương trình công tác toàn khoá của BCH T.Ư Hội NDVN khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Sáng ngày 2.4, Hội nghị đề cập đến nội dung: Đề án Uỷ ban Kiểm tra Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; Quy chế hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023 và trình bầy dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 BCH T.Ư Hội khoá VII…

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Trưởng thôn được hưởng phụ cấp đến 5,0 lần mức lương cơ...
Thịt le le là món ngon đại bổ có khả năng phục hồi sức khỏe và tăng...
Vào những ngày đầu hè, thời tiết nắng nóng cũng là lúc bà con dân...