Giải quyết chế độ với chủ nhiệm HTX từ 1.7.1997 trở về trước

14:50 - 31 tháng 1, 2013

(Dân Việt) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa ký quyết định về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm hợp tác xã (CNHTX) có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.

Đối tượng áp dụng là những người có thời gian làm CNHTX nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có quy mô toàn xã từ ngày 1.7.1997 trở về trước đã từ trần trong thời gian làm CNHTX hoặc sau khi thôi làm CNHTX chưa được giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội đối với thời gian làm CNHTX, trực tiếp làm ít nhất một trong các công việc: Giữ chức vụ, chức danh ở xã, phường, thị trấn theo quy định; thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc làm các công việc thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Cụ thể, những người từ trần trong thời gian làm CNHTX hoặc từ trần sau khi thôi làm CNHTX đến trước ngày quyết định này có hiệu lực thì thân nhân của người từ trần được hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp mai táng theo quy định là 10 tháng lương tối thiểu chung hiện hành; trường hợp người từ trần không còn thân nhân thì người cúng giỗ được hưởng khoản trợ cấp này.

Mức trợ cấp một lần được xác định như sau: Cứ mỗi năm làm CNHTX được trợ cấp bằng 1 tháng lương tối thiểu chung hiện hành. Mức trợ cấp thấp nhất bằng 3 tháng lương tối thiểu chung hiện hành. Thời gian làm CNHTX, nếu có số tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ 3 tháng đến 6 tháng tính nửa năm; trên 6 tháng tính 1 năm. Những người có thời gian làm CNHTX bị gián đoạn từ 12 tháng trở lên thì thời gian trước gián đoạn không được tính để hưởng chế độ, chính sách quy định tại quyết định này.

Đối với những người sau khi thôi làm CNHTX mà trực tiếp làm ít nhất một trong các công việc quy định nêu trên (nếu có thời gian không liên tục thì được cộng dồn và nếu chưa đóng bảo hiểm xã hội theo quy định trong thời gian sau khi thôi làm CNHTX thì phải truy nộp) thì thời gian làm CNHTX được tính cộng nối với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trường hợp không truy nộp bảo hiểm xã hội theo quy định thì thời gian làm CNHTX được hưởng trợ cấp một lần do ngân sách của tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư bảo đảm. Mức trợ cấp một lần thực hiện theo cách tính như đối với những người sau khi thôi làm CNHTX mà không có thời gian làm ít nhất một trong các công việc quy định nêu trên.

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN