Thứ Bảy, ngày 26/05/2018 05:58 AM (GMT+7)

Cơ quan nào có thẩm quyền giao đất?

authorLê Chiên (ghi) Thứ Sáu, ngày 07/11/2014 09:18 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Đề nghị cho biết cơ quan nào có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất? Gia đình tôi hiện đang sử dụng 1 mẫu đất trồng lúa, nay muốn chuyển sang trồng cây lâu năm thì xin phép cơ quan nào? Nguyễn Văn Hậu (Thái Bình)

   

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Công ty Luật Hợp danh Hồng Bách và Cộng sự trả lời:

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 59, Luật Đất đai 2013. Theo đó:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức.

b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo.

c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của luật này.

d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của luật này.

đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5ha trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định.

b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này không được ủy quyền (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải trực tiếp ra quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền của mình).

Theo quy định trên, gia đình bạn đang sử dụng đất trồng lúa nay muốn chuyển sang trồng cây lâu năm thì phải được UBND cấp huyện cho phép.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Cuộc khai quật tử thi của nữ kế toán được cho là tự tử cách đây 6...
Cảnh sát phát hiện trong các phòng VIP nhiều cô gái mặc áo xuyên...
Khi đi làm dâu, người phụ nữ ấy không tưởng tượng được hết những gì...