Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 15:32 PM (GMT+7)
Loạn trường xưng danh quốc tế

Loạn trường xưng danh quốc tế

LTS: Ở Việt Nam có ngót một trăm trường gắn danh “quốc tế”, với giá học phí từ 100 triệu đến gần 1 tỷ đồng cho một năm học. Nhưng...