Chủ Nhật, ngày 19/05/2019 13:38 PM (GMT+7)
GEG - Trọng tâm năm 2019 là điện mặt trời và đa dạng thêm điện gió

GEG - Trọng tâm năm 2019 là điện mặt trời và đa dạng thêm điện gió

Công ty CP Điện Gia Lai (GEC, GEG - Upcom) vừa công bố toàn bộ các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019. Theo...