Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 09:24 AM (GMT+7)
Nợ gấp 10 lần vốn chủ sở hữu, lỗ luỹ kế 600 tỷ đồng, SCIC có "cứu" nổi Licogi?

Nợ gấp 10 lần vốn chủ sở hữu, lỗ luỹ kế 600 tỷ đồng, SCIC có "cứu" nổi Licogi?1

Thua lỗ nhiều năm liên tiếp nhưng dường như Tổng công ty Licogi - CTCP chưa tìm ra lối thoát. Sau nửa đầu năm 2019, Licogi lỗ lũy...