Thứ Ba, ngày 22/10/2019 13:10 PM (GMT+7)
Quản trị thiếu minh bạch và cái giá phải trả từ “túi tiền” của cổ đông

Quản trị thiếu minh bạch và cái giá phải trả từ “túi tiền” của cổ đông1

Nếu như VNM của Vinamilk trở thành lựa chọn đầu tư ưu tiên hàng đầu đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhờ hệ thống quản trị minh...