Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 10:00 AM (GMT+7)
Thi tuyển công chức thay đổi thế nào từ 25/6/2019?

Thi tuyển công chức thay đổi thế nào từ 25/6/2019?

Từ ngày 25/6/2019, phương thức thi tuyển công chức cấp xã, phường, thị trấn sẽ có sự thay đổi.