Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 02:10 AM (GMT+7)
Thuộc lòng thẻ của 1.300 khách rồi dùng mua sắm vô tội vạ

Thuộc lòng thẻ của 1.300 khách rồi dùng mua sắm vô tội vạ

Thẻ tín dụng của hơn 1.300 khách hàng đã bị nam nhân viên bán hàng ghi nhớ từng con số.