Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 20:26 PM (GMT+7)
Nghề "ăn cơm đứng" ở Lâm Đồng: Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai

Nghề "ăn cơm đứng" ở Lâm Đồng: Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai2

Nhờ tức thời chuyển đổi khi thấy giá trị cao cùng với những lợi thế của địa phương nên nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã...