Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 22:52 PM (GMT+7)
Điểm sàn trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2019

Điểm sàn trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 20192

Trường Sĩ quan Lục quân 1 vừa công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ trong kỳ tuyển sinh năm 2019. Dưới đây điểm sàn năm 2019 trường...