Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 04:19 AM (GMT+7)

Tổng Giám đốc Vinafood 2 chịu trách nhiệm trước 11 sai phạm

authorĐình Thắng Thứ Tư, ngày 05/07/2017 18:28 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Bộ NNPTNT đã có kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).

   

Theo văn bản kết luận thanh tra của Bộ NNPTNT số 5278 ngày 27.6, Vinafood 2 đã có 5 tồn tại thiếu sót khi thực hiện kết luận thanh tra của Chính phủ, cụ thể, Vinafood 2 đã không xác định rõ lộ trình, thời gian, phương pháp tiến hành thực hiện các nội dung được nêu trong Kết luận thanh tra của Chính phủ; Kế hoạch không gửi đến Thanh tra Chính phủ và Bộ NNPTNT theo quy định của Chính phủ.

 tong giam doc vinafood 2 chiu trach nhiem truoc 11 sai pham hinh anh 1

Theo kết luận thanh tra của Bộ NNPTNT, Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) đã có nhiều sai phạm. Ảnh: IT

Vinafood 2 không thực hiện đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ-HĐTV, ngày 7.5.2015 của Hội đồng Thành viên về trình tự, thủ tục tiến hành xử lý trách nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Giám đốc các công ty cổ phần; Giám đốc công ty hạch toán phụ thuộc theo Kết luận thanh tra. Vinafood 2 mới chỉ xem xét xử lý trách nhiệm đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) các Công ty cổ phần, không xem xét xử lý người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

 tong giam doc vinafood 2 chiu trach nhiem truoc 11 sai pham hinh anh 2

Kết quả sản xuất kinh doanh của Vinafood 2 không khả quan khi liên tục bị thua lỗ. Ảnh: IT

Vinafood 2 không kiểm tra, đôn đốc việc xem xét xử lý cá nhân, tập thể của các đơn vị theo phân cấp đã có khuyết điểm, tồn tại theo Kết luận thanh tra. Đến thời điểm kết thúc thanh tra của Đoàn thanh tra, Vinafood 2 chưa thu hồi số tiền 6.129,3 triệu đồng do Hiệp hội Lương thực Việt Nam thu phí ủy thác xuất khẩu và 217,790 triệu đồng do nghiệm thu sai so với thực tế gói thầu san nền tại dự án chợ chuyên kinh doanh lúa gạo Thốt Nốt.

Về việc chuyển nhượng đất và bán tài sản trên đất, việc sắp xếp nhà, đất, Vinafood 2 đã không báo cáo Bộ NNPTNT, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố sở tại là sai với quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Đối với việc thực hiện các hợp đồng XK gạo tập trung, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thương nhân đầu mối, không xây dựng phương án dự thầu, đàm phán, ký kết hợp đồng tập trung có hiệu quả; không có phương án (bằng văn bản) triển khai thực hiện hợp đồng ngay sau khi ký hợp đồng tập trung; không có văn bản đánh giá về giá gạo xuất khẩu theo hợp đồng tập trung để so sánh với giá gạo xuất khẩu theo hợp đồng thương mại trên thị trường cùng thời điểm để đảm bảo hiệu quả xuất khẩu.

Việc không tính đầy đủ các chi phí trong phương án thực hiện hợp đồng và không xây dựng phương án cụ thể theo từng hợp đồng là không đúng quy định trong Quy chế bán hàng của Tổng Công ty, đây là một trong các nguyên nhân gây tổn thất cho Vinafood 2.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinafood 2 năm 2014 thua lỗ trước thuế là 873,331 tỷ đồng, năm 2015 lợi nhuận trước thuế của là 155,796 tỷ đồng, quý I năm 2016 Vinafood 2 lợi nhuận trước thuế 51,037 tỷ đồng, trong khi các đơn vị phụ thuộc bị lỗ 46,163 tỷ đồng.

Trước những tồn tại thiếu sót trên, theo kết luận thanh tra của Bộ NNPTNT, trách nhiệm đối với khuyết điểm, sai phạm nêu trên chủ yếu thuộc về Hội đồng thành viên Tổng Công ty Vinafood 2, trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng thành viên tại thời điểm ban hành chủ trương bán tài sản; trách nhiệm đề xuất chủ trương là Tổng giám đốc Tổng Công ty; trách nhiệm tham mưu là Giám đốc các công ty nêu trên và Trưởng Phòng Kỹ thuật xây dựng cơ bản và cá nhân liên quan thuộc Tổng công ty.

Cũng theo văn bản kết luận thanh tra của Bộ NNPTNT, Vinafood 2 tiếp tục thực hiện những nội dung trong Kết luận thanh tra số 2734/KL-TTCP ngày 25.9.2015 của Thanh tra Chính phủ; Tiếp tục triển khai thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty theo đúng kế hoạch, tiến độ và quy định của pháp luật; Khẩn trương xây dựng phương án và triển khai củng cố, kiện toàn công tác tổ chức bộ máy và chấn chỉnh công tác cán bộ, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp của Tổng Công ty; Kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có những tồn tại, khuyết điểm và sai phạm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Vinafood 2 phải báo cáo kết quả thực hiện về Bộ NNPTNT trước ngày 15.8.2017 để tổng hợp báo Thủ tướng Chính phủ.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Trong chuỗi các hoạt động thuộc Chương trình Tự hào Nông dân Việt...
Từ niềm đam mê cá cảnh, anh Huỳnh Tuấn Thanh (sinh năm 1984) ở Củ...
Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi...