Thứ Hai, ngày 25/06/2018 06:52 AM (GMT+7)

“Học tập Bác cần gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4”

authorKhánh Gia Thứ Năm, ngày 18/05/2017 17:17 PM (GMT+7)

(Dân Việt) “Việc học tập và làm theo gương Bác phải gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí” - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

   

Sáng 18.5, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố.

 “hoc tap bac can gan lien voi thuc hien nghi quyet trung uong 4” hinh anh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (Ảnh: P.V)

Các đoàn thể vào cuộc

Theo ông Mai Văn Ninh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, mặc dù Chỉ thị 05 mới được triển khai 1 năm, song hầu hết tại các tỉnh ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị đã triển khai và ban hành các văn bản triển khai học tập chỉ thị.

Việc tổ chức học tập nghiêm túc các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân, thấy rõ hơn trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác.

Nhiều địa phương đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với Nghị quyết T.Ư 4, giải quyết kịp thời có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, theo ông Mai Văn Ninh, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ vẫn có những hạn chế, khuyết điểm, đó là tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy còn ít, dẫn đến việc triển khai chỉ thị còn lúng túng, nội dung sao chép, thụ động.

Nhiều ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư chưa thực sự quan tâm chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan mình và chưa hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc, phối hợp thực hiện theo ngành dọc. Việc xây dựng kế hoạch còn lúng túng; tính tiên phong gương mẫu, tinh thần tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên công chức, viên chức còn nhiều hạn chế…

 “hoc tap bac can gan lien voi thuc hien nghi quyet trung uong 4” hinh anh 2

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị sáng nay. (Ảnh: G.T)

Để việc học tập và làm theo Bác đạt kết quả, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - kiến nghị: “Các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần ban hành quy định cụ thể về trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quy định rõ việc công khai kết quả “làm theo” hàng năm để cấp ủy, tổ chức Đảng, các đoàn thể và nhân dân giám sát, cho ý kiến góp ý”.

Chia sẻ với hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn - cho rằng, các đơn địa phương, đơn vị cần phải xác định đây là nội dung quan trọng, chủ động chương trình, xây dựng chuyên đề sớm sẽ đạt hiệu quả cao. Các chuyên đề nên chia theo đối tượng, địa bàn. Mỗi đối tượng lại có cách làm riêng. Mỗi năm làm có chuyên đề riêng.

Tạo động lực trong Đảng

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, mặc dù là năm đầu tiên triển khai, nhưng đến nay việc học tập và làm theo Bác đã, đang đi vào cuộc sống. Ông Thưởng đề nghị, trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

“Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chú trọng vào Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, ông Thưởng nhấn mạnh.

 “hoc tap bac can gan lien voi thuc hien nghi quyet trung uong 4” hinh anh 3

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng khẳng định học tập Bác cũng cần phải gắn liền với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng. (Ảnh: P.V)

Theo ông Võ Văn Thưởng, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị phải lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, thật sự dân chủ, khoa học, sát dân, “nói đi đôi với làm”, tạo động lực chuyển biến thật rõ nét trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.

“Một số sự việc xảy ra vừa qua tại một số nơi có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là chưa sát dân, lắng nghe dân, giải quyết vấn đề chưa dân chủ và khoa học”, ông Thưởng nói.

Để công tác tuyên truyền, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, ông Võ Văn Thưởng lưu ý, điểm mấu chốt, phải hình thành cho được ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân và tình cảm yêu kính Bác ở mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, trước hết là những người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Ông Thưởng đánh giá: Thực tế, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác từ các chỉ thị 03, 05 cho thấy vai trò của người đứng đầu có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành bại trong tổ chức thực hiện ở từng đơn vị.

“Địa phương nào, đơn vị nào, đồng chí bí thư cấp ủy hiểu sâu sắc về yêu cầu vì sao phải học và làm theo Bác, ý thức đầy đủ về trách nhiệm nêu gương trước, làm trước, thì nơi đó việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ có nhiều sáng tạo và đạt kết quả cụ thể. Vì vậy phải bắt đầu từ người đứng đầu, đề cao vai trò của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành”, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp quan tâm đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương và nhân rộng kịp thời cách tổ chức, triển khai hay; nhân rộng các điển hình tiêu biểu; phát huy vai trò của văn học - nghệ thuật, tổ chức tuyên truyền trên báo chí, kết hợp với tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan một cách phong phú, đa dạng.

“Nếu các nhà văn, nhà báo, người làm nghệ thuật tham gia tích cực thì việc học tập và làm theo lời Bác sẽ thấm được vào đời sống tinh thần, tác động được vào tình cảm của mỗi người, khơi gợi được những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp trong mỗi chúng ta, để đấu tranh với những cái xấu trong mỗi con người”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Trong lúc đi ra đồng đuổi đàn vịt về nhà, ông Hà kinh hãi phát hiện...
Người thợ sửa xe máy ở Hà Nội tiết lộ, việc chế tạo chiếc trực...
Ngày 23.6, kết quả điểm thi vào lớp 10 của học sinh đã được Sở Giáo...