Thứ Sáu, ngày 23/02/2018 00:10 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 02/05/2014 22:18 PM (GMT+7)

Nhiều doanh nghiệp công ích sắp bị xóa sổ

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý sáp nhập 5 xí nghiệp môi trường đô thị vào Công ty Môi trường đô thị Hà Nội và thực hiện cổ phần hóa công ty này trong năm 2014; giải thể hoặc phá sản Công ty Đầu tư và dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội.

   
Văn phòng Chính phủ vừa công bố thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014-2015.

Rút gọn số lượng doanh nghiệp công ích là một trong những kế hoạch nhằm sắp xếp, cổ phần hóa DNNN trên đại bàn Hà Nội.
Rút gọn số lượng doanh nghiệp công ích là một trong những kế hoạch nhằm sắp xếp, cổ phần hóa DNNN trên địa bàn Hà Nội.

Thông báo này cho thấy, do kết quả sắp xếp, cổ phần hóa gần đây hạn chế nên số lượng doanh nghiệp phải sắp xếp, cổ phần hóa đến hết năm 2015 còn nhiều. Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP.Hà Nội cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng doanh nghiệp, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc.


Trường hợp vượt thẩm quyết thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Phó Thủ tướng cũng cho biết đồng ý UBND TP.Hà Nội tiến hành sáp nhập 5 xí nghiệp môi trường đô thị thuộc các huyện vào Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội và thực hiện cổ phần hóa công ty này trong năm 2014.


Đồng ý sáp nhập bộ phận Công viên Tuổi trẻ thuộc Công ty NHNN MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội vào Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội. Sau đó, thực hiện giải thể hoặc phá sản Công ty TNHH MTV Đầu tư và dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội.


Về đề nghị của UBND TP.Hà Nội được giữ lại tiền thu được từ bán phần vốn nhà nước khi cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp cần thiết bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban phối hợp với Bộ Tài chính lập phương án trình Thủ tướng xem xét, quyết định.


Về việc thành phố xin tiếp tục nghiên cứu mô hình đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước, Phó Thủ tướng cũng giao Hà Nội phối hợp với bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề án trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Theo Dân trí (Theo Dân trí)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Ông Chóng đi lính, được cho là đã hy sinh năm 1985 và được công...
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bị bệnh nặng trước Tết. Ông đang...
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một phường ở TP.Huế (Thừa...