Chủ Nhật, ngày 17/02/2019 20:48 PM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 16/03/2018 20:25 PM (GMT+7)

Quy hoạch lãnh đạo chủ chốt trong năm 2018

Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là lãnh đạo chủ chốt.

   

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018. Theo đó, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tích cực thực hiện 12 nhiệm vụ tổng quát và 6 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra, trong đó có 2 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng.

Đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thứ hai là xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

 quy hoach lanh dao chu chot trong nam 2018 hinh anh 1

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày 19.1. Ảnh: V.V.T

Ban Tổ chức Trung ương xác định, công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 là năm bản lề, có nhiều việc mới và khó, nhạy cảm. 8 nhiệm vụ trọng tâm đã được chỉ ra, trong đó có việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện công tác cán bộ thường xuyên, đột xuất.

Đáng chú ý là trong năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là lãnh đạo chủ chốt; đồng thời, tổ chức có hiệu quả công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác; thực hiện tốt các nhiệm vụ về chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ, về cơ sở đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và nhiệm vụ đột xuất do Ban Chấp hành Trungương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp giao.

Ban Tổ chức Trung ương xác định phải thông tin đa chiều về kết quả và những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập… trong công tác tổ chức xây dựng Đảng để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, tăng thêm niềm tin, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh.

Ngoài ra, những vấn đề mới liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng, được dư luận quan tâm, công tác chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới... cũng sẽ được chú trọng thông tin tới người dân.

Theo Hoàng Thùy (VNE)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Nghi can thứ 2 trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên là...
Một trong những thông tin mới nhất là Hùng khai định giết nữ sinh...
Hiện cơ quan công an đang tích cực làm sáng tỏ nhiều tình tiết mới,...