Thứ Hai, ngày 10/12/2018 20:16 PM (GMT+7)

Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng

authorMinh Yến – Hải Phong Thứ Sáu, ngày 22/01/2016 20:06 PM (GMT+7)

(Dân Việt) “Trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng phải coi trọng, phát huy trách nhiệm kiểm tra, giám sát, phản biện của nhân dân cùng MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng đối với tổ chức Đảng, đảng viên”, ông Mai Thế Dương – Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư – nhấn mạnh như vậy trong tham luận đọc chiều nay tại Đại hội XII.

   

 tang cuong kiem tra, giam sat trong dang hinh anh 1

Theo ông Mai Thế Dương, thực tiễn hoạt động của Đảng ta qua 86 năm qua đã chứng minh, kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng có vị trí hết sức quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XI, đánh giá của đại diện Ủy ban Kiểm tra T.Ư cho thấy, các cấp ủy và tổ chức ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo Nghị quyết ĐH, Điều lệ Đảng khóa XII và hiện thực hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BHC TƯ khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 30 Ủy ban kiểm tra các cấp, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ, tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy chủ trương giao đã chủ động, tích cực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo điều 32 Điều lệ Đảng.

“Nội dung kiểm tra, giám sát vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng; Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời cảnh báo, cảnh tỉnh, nhắc nhở, uốn nắn, sửa chữa, khắc phục hoặc xử lý nghiêm các đối tượng có vi phạm”, ông Dương cho biết.

Tuy nhiên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra cũng thừa nhận, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ XI cũng còn có những hạn chế, khuyết điểm. Một số tổ chức Đảng, đảng viên chấp hành chưa nghiêm điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng.

“Công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, tự kiểm tra, tự phê bình và phê bình của một số tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên còn yếu. Hiệu lực, hiệu quả kiểm tra còn thấp, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, tiêu cực trong Đảng”, tham luận đánh giá.

Bước sang nhiệm kỳ Đại hội XII, để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trên, đại diện Ủy ban Kiểm tra T.Ư nêu ra 5 giải pháp, trong đó đáng chú ý là tiếp tục khẳng định kiểm tra, giám sát là những chức năng, phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. “Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, trước hết là của cấp ủy, và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp”, ông Dương khẳng định.

Ông Mai Thế Dương cũng đề xuất, phải đối mới tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, tạo điều kiện để ủy ban kiểm tra thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ và cả năm.

“Trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng phải coi trọng, phát huy trách nhiệm kiểm tra, giám sát, phản biện của nhân dân cùng MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng đối với tổ chức Đảng, đảng viên, đồng thời cần phân định rành mạch giữa nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng với nội dung, đối tượng kiểm tra, thanh tra, giám sát, điều tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước và cơ quan bảo vệ pháp luật”, ông Mai Thế Dương nhận định.

Tập trung chỉ đạo, kiểm tra giám sát ủy viên từng cấp, cán bộ thực hiện cán bộ cùng cấp quản lý những lĩnh vực, vấn đề, nội dung quan trọng bức thiết về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân sách, các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, lợi ích nhóm, công tác tổ chức cán bộ.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Đêm hôm qua, đêm hôm nay và nhiều đêm nữa, tiếng khóc của ba đứa...
Không cho con gái 10 tuổi đi tập văn nghệ, nhưng cô bé "chống lệnh"...
Thấy hai kẻ vừa giật điện thoại của mình ở ngã tư, nữ sinh âm thầm...