Thứ Ba, ngày 22/08/2017 18:21 PM (GMT+7)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về chống tham nhũng

author Thứ Bảy, ngày 16/06/2012 06:29 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

   

Theo đó, Ban Chấp hành T.Ư nhận thấy, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý ngân sách; thu thuế, phí; quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong doanh nghiệp nhà nước...

Chính vì vậy, Ban chấp hành T.Ư yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ để phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường vai trò giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Người dân đi qua đường phát hiện nam thanh niên ngồi trên xe máy,...
Cơ quan điều tra bước đầu xác định nguyên nhân nam thanh niên tử...
Liên quan tới thông tin, hình ảnh đang lan truyền trên một số trang...