Thứ Ba, ngày 17/07/2018 05:35 AM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 30/12/2013 06:44 AM (GMT+7)

Trung Quốc: Thống nhất thị trường đất đai giữa thành thị và nông thôn

Trung Quốc vừa tổ chức Hội nghị Trung ương về công tác nông thôn, trong đó nhấn mạnh tới việc đẩy mạnh chính sách tam nông, kiên trì phương châm công nghiệp bổ trợ nông nghiệp, thành thị hỗ trợ nông thôn...

   
Trung Quốc vừa tổ chức Hội nghị Trung ương về công tác nông thôn, trong đó nhấn mạnh tới việc đẩy mạnh chính sách tam nông, kiên trì phương châm công nghiệp bổ trợ nông nghiệp, thành thị hỗ trợ nông thôn, không ngừng tăng cường chính sách có lợi cho nông thôn, làm giàu cho nông thôn.

Theo đó, Trung Quốc nhắm đến chiến lược an ninh lương thực quốc gia phải kiên trì dựa vào nội lực, bảo đảm năng lực sản xuất và nhập khẩu thích hợp. Một trong những nội dung chính được bàn thảo là vấn đề đất đai tập thể nông thôn cần do các hộ nông dân là thành viên tổ chức kinh tế tập thể bao thầu.

Hiện nay, ở khu vực nông thôn, nông dân chỉ có quyền sử dụng, không có quyền mua bán, chuyển nhượng đất thuộc sở hữu tập thể. Chỉ chính quyền địa phương mới có quyền chuyển mục đích sử dụng đất, đóng vai trò trung gian trong việc trưng thu đất của nông dân, biến thành đất thuộc sở hữu nhà nước và bán lại cho chủ đầu tư.

Tuy nhiên, theo kế hoạch cải cách mới, dự kiến sẽ được thực hiện bắt đầu từ tháng 5.2014, Trung Quốc sẽ xây dựng một thị trường đất đai thống nhất giữa thành thị và nông thôn. Nông dân sẽ có quyền sở hữu đất đai và được cấp giấy chứng nhận, có quyền bán, cho thuê, cầm cố, chuyển nhượng đất đai và phải nộp thuế như khi chuyển nhượng các tài sản khác. Việc chính quyền địa phương mất nguồn thu từ đất sẽ được T.Ư bù đắp bằng các khoản thuế và chính sách thúc đẩy tiêu dùng.

Một vấn đề quan trọng khác sẽ được chú trọng là chất lượng nông sản và vấn đề an toàn thực phẩm. Để phát triển nông nghiệp bền vững, Trung Quốc sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn chặt chẽ, quản lý giám sát nghiêm túc, xử phạt nghiêm khắc ở mức cao nhất cũng như quy trách nhiệm rõ ràng.

Hiện nay, ngoài được trợ cấp trực tiếp nông nghiệp ra, Bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn kiểu mới và Bảo hiểm dưỡng lão nông thôn kiểu mới cũng giúp nông dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính phủ quy định, đối với nông dân tham gia bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn kiểu mới, chi phí nằm viện do cá nhân, tập thể và Chính phủ cùng góp vốn, người già ở nông thôn trên 60 tuổi mỗi tháng sẽ được nhận tiền dưỡng lão cơ bản 55 tệ, và sẽ được lợi ích nhiều hơn theo số tiền mà cá nhân nộp cho Quỹ Bảo hiểm dưỡng lão.
Theo Mai Tiến Dũng (tổng hợp) (Mai Tiến Dũng (tổng hợp))
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Trong báo cáo chuyên đề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với...
Ngày 16.7, tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn...
Thông tin về sự việc một người được cho là nhà tâm linh ở Hà Nội...