Thứ Bảy, ngày 15/12/2018 07:40 AM (GMT+7)

Ngày hội lớn của các dân tộc

author Thứ Tư, ngày 12/05/2010 08:07 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là ngày hội lớn, niềm tự hào của đồng bào các dân tộc thiểu số.

   

Ông Giàng Seo Phử - Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã trao đổi với NTNN về Đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ nhất.

Ngay từ những ngày đầu của cách mạng Việt Nam, nhất là trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vùng đồng bào dân tộc, miền núi luôn là "thủ đô kháng chiến", "thủ đô gió ngàn", căn cứ địa cách mạng có vị trí chiến lược quan trọng.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục có những đóng góp không nhỏ vào những thành tựu chung của đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất là biểu tượng sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí và hành động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh...

Đại hội là diễn đàn giao lưu, trao đổi, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Đại hội là dịp tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, chính sách dân tộc, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện chính sách dân tộc, rà soát, kiểm đếm lại những chính sách phù hợp và chưa phù hợp. Trên cơ sở đó, Đảng, Nhà nước có thêm căn cứ khoa học và thực tiễn để bổ sung cho việc hoạch định chính sách dân tộc, công tác dân tộc trong thời kỳ mới.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Trong cuộc trao đổi riêng với Báo Người Lao Động tối 13.12, ông...
Đêm 13.12, một chiếc xe tải chờ bùn đất đang di chuyển trên cầu...
Theo TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nếu như đề...