Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 01:42 AM (GMT+7)

Thành phố Thanh Hóa đổi mới để phát triển

authorViệt Tùng Thứ Năm, ngày 07/03/2019 14:36 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Đổi mới trong công tác Đảng, đổi mới trong trong tư duy phát triển kinh tế, trong thu hút đầu tư, đổi mới trong công tác xã hội, giáo dục… Thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) đang thực hiện đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực, nhờ đó đã và đang gặt hái được những kết quả rất khả quan. Đúng như lời Bí thư Thành ủy TP.Thanh Hóa Nguyễn Xuân Phi nói: Đổi mới để phát triển.

   

Đổi mới trong công tác Đảng

Vừa qua, Thành ủy TP.Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2018. 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội”. 15 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi”.

 thanh pho thanh hoa doi moi de phat trien hinh anh 1

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2018 của Thành ủy TP.Thanh Hóa.

Theo đó, năm 2018 Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TP.Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều cách làm mới nhằm tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nhờ đó, thành phố đã hoàn thành 33/33 chỉ tiêu đã đề ra.

Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 80,1 triệu đồng/năm. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới”. Trong năm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 252 lượt tổ chức Đảng và 268 đảng viên; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Đặc biệt, sau 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Thành ủy thành phố đã nêu bật vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền. Trong 5 năm, MTTQ và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của thành phố đã tổ chức 3 hội nghị phản biện vào các chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; 45 hội nghị lấy ý kiển của nhân dân đối với các dự thảo luật, bộ luật sửa đổi...

Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi”, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã, phường và tổ chức doanh nghiệp quan tâm chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi. Hiện nay, thành phố đang thực hiện chăm sóc, giúp đỡ 14.081 người khuyết tật và trẻ mồ côi.

 thanh pho thanh hoa doi moi de phat trien hinh anh 2

Vòng xuyến với cách điệu hình chim hạc, một biểu tượng đăng trưng của TP.Thanh Hóa.

Chia sẻ về vấn đề trên, ông Nguyễn Xuân Phi - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng để thành phố tăng tốc, về đích. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, đơn vị cần bám sát nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố, kế hoạch hành động của UBND thành phố để cụ thể hóa thành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của đơn vị mình, nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đề ra.

Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới; triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện những tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. MTTQ và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, chú trọng xây dựng các mô hình mới, cách làm hay để phổ biến nhân rộng trong nhân dân, cũng như làm tốt hơn công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền.

Hoàn thành 43/43 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Năm 2018, TP.Thanh Hóa đã hoàn thành 43/43 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra, trong đó có 21 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

 thanh pho thanh hoa doi moi de phat trien hinh anh 3

Những năm gần đây, TP.Thanh Hóa đang hình thành rất nhiều khu đô thị đẹp, đẳng cấp.

Để triển khai thực hiện tốt quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phấn đấu hoàn thành sớm trước một năm 15/30 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17,7%. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 31.667 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 95 triệu đồng. Tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 15% trở lên, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 88 %, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%, số người được giải quyết việc làm mới 29.000 người … UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch hành động.

Theo đó, UBND thành phố sẽ tập trung triển khai 12 nhóm giải pháp, hành động nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đó là: Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thực hiện giải pháp khuyến khích tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Triển khai có hiệu quả các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thu hút và khơi thông dòng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố.

 thanh pho thanh hoa doi moi de phat trien hinh anh 4

Cầu Hàm Rộng một biểu tượng trường tồn với thời gian, đặc trưng của Thanh Hóa đang là điểm đến du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất, khai thác có hiệu quả các nguồn thu từ quỹ đất tạo nguồn cho đầu tư phát triển. Tăng cường công tác quản lý đô thị, tài nguyên – môi trường. Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với công bằng xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo. Tập trung xây dựng nông thôn mới, xây dựng phường, xã, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu. Tích cực thực hiện hiệu quả các giải pháp về an toàn thực phẩm. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Để hoàn thành các mục tiêu để ra, ông Nguyễn Xuân Phi - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng: Năm 2019 đặt ra cho thành phố nhiều kế hoạch mang tính chiến lược để khai thác, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, khẳng định vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật của tỉnh.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XX, các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các phường, xã tập trung quyết liệt, khắc phục bằng được những mặt còn tồn tại, hạn chế, trong đó quan tâm tháo gỡ những vướng mắc, khơi thông các dự án. Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là những tập đoàn, doanh nghiệp lớn vào đầu tư hạ tầng cơ sở, gắn với quá trình mở rộng quy hoạch thành phố. Huy động tốt các nguồn lực trong doanh nghiệp, nhân dân cho phát triển kinh tế - xã hội. Song hành với phát triển kinh tế, cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Nữ sinh lớp 12 ở Huế tử vong với các triệu chứng ho, sốt và khó thở...
Do nghi ngờ bà T. có quan hệ ngoài luồng với chồng mình nên bà Th....
Việc xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc...