Cách thức đặt vé

Bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin liên hệ và yêu cầu đặt hàng vào form bên và gửi cho chúng tôi (Vui lòng cuộn màn hình lên hoặc xuống để điền đầy đủ thông tin yêu cầu). Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi có đầy đủ thông tin yêu cầu.

Vị trí chỗ ngồi

Chọn tầng để xem sơ đồ chỗ ngồi

Tầng Số ghế Giá tiền
T1

A13-A20

B13-B21

C13-C22

D13-D23
3.000.000
T1

A01-A12, B01-B12

C01-C12, D01-D12

F11-F23, G09-G20

H09-H23, I07-I22 

2.500.000
T1

F01-F10, G01-G08             

H01-H08, I01-I06             

J01-G21, K01–K18 

L01–L17

L1A01-06, L1B01-06 

L1C01-06, L1D 01-08 

L1G 01-08, L1H 01-06 

L1I 01-06, L1K 01-06 

2.000.000
T1

L1E 01-27, 

L1F 02-28 

1.500.000
T2

B01-B18, A31-A49 

2.500.000
T2

C01- C35, C02-C36      

L2I (1-2), L2J(1-4) 

L2K(1-4), L2M(1-4) 

L2N(1-4), L2O(1-2) 

2.000.000
T2

L2B(1-2), L2C(1-2) 

L2D(1-2), L2E(1-2) 

L2F(1-2), L2G(1-2) 

L2H(1-2), L2P(1-2) 

L2Q(1-2), L2R(1-2) 

L2S(1-2), L2T(1-2) 

L2U(1-2), L2V(1-2) 
1.500.000
T3 A01-A15 1.000.000
T3

B01- B13, C01- C25

C02- C26, D01- D25

D02- D26, E01- E23

E02- E24 
500.000
X