Chủ đề nóng

Bộ Y tế tăng cường nhân lực tinh nhuệ hỗ trợ 12 tỉnh miền Tây Nam

Bộ Y tế tăng cường nhân lực tinh nhuệ hỗ trợ 12 tỉnh miền Tây Nam
Ngày 30/7, Bộ Y tế có quyết định thành lập 2 Tổ công tác của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đặt tại 2 tỉnh: Bạc Liêu và Cần Thơ.