Chủ đề nóng
Đồng Nai: Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu, ông Trần Viết Hạnh tái đắc cử chức Chủ tịch
Đại hội Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới với 19 thành viên. Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất và bầu ông Trần Viết Hạnh, tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028.
Ông Nguyễn Thủy Trọng được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ
Ông Nguyễn Thủy Trọng vừa được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ với số phiếu đạt 100%.