Chủ đề nóng
Ông Nguyễn Hữu Thiết tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Ngày 22/9, tại hội trường Trường Chính trị (TP.Đà Nẵng), Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP.Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 đã chính thức diễn ra. Ông Nguyễn Hữu Thiết tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng.
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn: Nông dân Hà Nội phát triển nông nghiệp đô thị, nông thôn mới thông minh
Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội.