Chủ đề nóng

Thứ trưởng Bộ Y tế: "Đà Nẵng có vị trí đắc địa, nguy cơ đối mặt việc bùng phát dịch Covid-19 là hiện hữu"


Thứ trưởng Bộ Y tế: "Đà Nẵng có vị trí đắc địa, nguy cơ đối mặt việc bùng phát dịch Covid-19 là hiện hữu"
Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng Đà Nẵng cần nâng cao cảnh giác, xây dựng kế hoạch chi tiết về phòng chống dịch, mua sắm trang thiết bị chống dịch nếu khó khăn về cơ chế thì đề xuất với Bộ Y tế.