Chủ đề nóng
Đề xuất dùng "cục máu đông" 1 triệu tỷ đồng hỗ trợ người lao động, Bộ trưởng Tài chính nói "không"!
Trước hàng loạt đề xuất dùng nguồn ngân quỹ 1 triệu tỷ đồng đang "ế" của đầu tư công hỗ trợ người lao động, xây dựng nhà cho thuê cho công nhân, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đăng đàn trả lời về vấn đề này.
Cây sầu riêng ở Vĩnh Long nhiều người ví như cây tiền tỷ, cách chăm sóc cây sau hạn mặn thế nào?
Thời điểm này chưa ghi nhận mức độ ảnh hưởng do hạn, mặn đến sản xuất nông nghiệp , trong đó có cây sầu riêng ở Vĩnh Long. Nhưng người dân cũng chủ động nhiều giải pháp, nắm vững kỹ thuật chăm sóc cây trồng, trong đó có cây sầu riêng sau hạn, mặn để vườn cây ăn trái đảm bảo năng suất.