Chủ đề nóng

WHO nói về khả năng COVID-19 truyền qua thức ăn

WHO nói về khả năng COVID-19 truyền qua thức ăn
Hiện tại không có bằng chứng về việc lây nhiễm virus corona gây dịch Covid-19 qua thức ăn.