Chủ đề nóng
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2022

Video: Những kỳ vọng khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân

Video: Những kỳ vọng khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân
Nhiều tâm tư và kỳ vọng được gửi gắm tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 4 được tổ chức tại Sơn La với chủ đề "Tiếp sức, hỗ trợ nông dân, phục hồi, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững".

Đang kết nối trực tuyến 62 điểm cầu với Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 4

Đang kết nối trực tuyến 62 điểm cầu với Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 4
Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 4 đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị...Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân kết nối trực tuyến 62 điểm cầu trong cả nước.