Ông Đoàn Ngọc Hải: Câu "về U Minh sống" phải được hiểu trong bối cảnh

Ông Đoàn Ngọc Hải: Câu "về U Minh sống" phải được hiểu trong bối cảnh2

Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) cho rằng câu nói của ông phải được hiểu đúng và đặt vào bối cảnh sự việc chứ không phải diễn...