Sau vụ Cục phó mất tiền: Bộ TNMT thông báo tiến độ thanh tra ở Long An

Sau vụ Cục phó mất tiền: Bộ TNMT thông báo tiến độ thanh tra ở Long An

Thông tin mới nhận từ Tổng cục Môi trường (TCMT, thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường - TNMT) cho biết, trong năm 2017, Bộ TNMT sẽ triển...