Tử tù 40 năm mới được minh oan muốn nhận bồi thường trước khi "nhắm mắt"

Tử tù 40 năm mới được minh oan muốn nhận bồi thường trước khi "nhắm mắt"

40 năm sau ngày được tha tù, ông Thêm mới được tòa án xin lỗi công khai đã kết tội oan.